Kai Stuth – Germany´s Next Top Model 2008


Retuschen für Germany´s Next Top Model

Foto: Kai Stuht – Postproduktion: bavarianretouch – © Kai Stuht

Foto: Kai Stuht – Postproduktion: bavarianretouch – © Kai Stuht

Foto: Kai Stuht – Postproduktion: bavarianretouch – © Kai Stuht

Foto: Kai Stuht – Postproduktion: bavarianretouch – © Kai Stuht